Cmentarz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie

Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;

jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.

[Rz 14, 7-8 (w przekładzie Biblii Tysiąclecia)]